Przed nami III edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno!

Tegoroczna edycja #AOL odbywa się pod hasłem NIE BĄDŹ OFF - BĄDŹ ON

Już po raz trzeci, leszczyńskie organizacje pozarządowe spotkają się w jednym miejscu z różnymi instytucjami i firmami zaangażowanymi społecznie, by pokazać, że Leszno to nie tylko płynnie działający organizm, połączony siecią ulic, placów, miejsc pracy i instytucji.

Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający pomysły w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania społeczne, edukacyjne, artystyczne czy sportowe.

PLAN WYDARZEŃ:

16.09.2017
Festyn Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie

Festyn odbędzie się w godzinach 11:00 – 16:00 na terenie przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka.

W programie festynu m.in.:

 • stoiska wystawiennicze organizacji, różnych instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie
 • 10 stref aktywności, edukacji i zabawy
 • Dzień Otwartych Koszar
 • Wystawa replik i sprzętu do ASG
 • Przedszkole pod Chmurką
 • Mobilne Pracownie Densytometryczne wykonujące badania z szyjki kości udowej lub odcinka lędźwiowego kręgosłupa.
 • Analiza składu ciała, poczęstunek proteinowy
 • Strzelnica laserowa
 • Kamera do inspekcji kanalizacji, zadymiarka
 • Pokaz tresury psów policyjnych,
 • Pokaz samoobrony/musztry i zabezpieczanie odcisków linii papilarnych przez technika kryminalistyki KMP w Lesznie,
 • Doświadczenia z użyciem alko gogli,
 • Pokaz kostiumów teatralnych, pokaz półgodzinnego filmu o tworzeniu teatru w Lesznie i jego pierwszym sezonie artystycznym, warsztaty aktorskie i wspólne czytanie bajek dla dzieci i dorosłych przez aktorów Teatru Miejskiego w Lesznie
 • Skoki spadochronowe
 • Ekspozycja zwierząt leśnych, kącik drwala
 • Leszczyński Survival - gra terenowa

Współorganizatorami festynu są Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (MOK Leszno) oraz MOSiR Leszno.

Miejski Zakład Komunikacji zapewnia bezpłatny dojazd autobusem marki AUTOSAN

18.09.2017
Obywatelski Poniedziałek

W programie m.in.

 • otwarte spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna Łukaszem Borowiakiem,
 • spotkania z urzędnikami m.in. Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Dyrektorem i pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 • rozmowy o budżecie obywatelskim, konsultacjach społecznych, inicjatywie lokalnej,

19.09.2017
Prezydent Wolontariuszem w NGO

Prezydent Łukasz Borowiak dla NGO wystawił swój dzień pracy. Dnia 19 września br. Prezydent bierze urlop i pracuje dla NGO, Organizacja podpisuje umowę wolontariatu z Prezydentem i ustala zakres zdań do wykonania.

20.09.2017
„Randki Obywatelskie - spotkajmy się, poznajmy i działajmy razem”

22.09.2017
Eko Leszno

Akcja ma na celu popularyzacje działań na rzecz ekologii ochrony środowiska naturalnego.

od 18 do 22.09
Dni Otwarte

 • prezentacja codziennej działalności organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych etc.)
 • wydarzenia i inicjatywy przygotowane przez NGO dla mieszkańców Leszna

Ponadto:

 • turnieje piłkarskie i siatkarskie dla NGO i mieszkańców
 • zwiedzanie Ratusza i leszczyńskiej Starówki
 • spacer śladami leszczyńskich murali
 • akcja krwiodawstwa "Przedsiębiorczość we krwi
 • Leszczyński Dzień Przedszkolaka
 • piknik z okazji 85- lecia OSP Leszno-Gronowo
 • kampania „Przytul Amoska” polegająca na wypychaniu oraz zszywaniu wczesnej przygotowanych maskotek uczelni
 • zwiedzanie Stacji Uzdatniania Wody w Zaborowie, warsztaty edukacyjne dla dzieci
 • spacer edukacyjny po Parku 1000- lecia
 • zwiedzanie Ciepłowni Zatorze, prezentacje multimedialne dla dzieci i młodzieży na temat ciepłownictwa
 • udział w próbie generalnej przed premierą „Ślubu” wg. Witolda Gombrowicza, spotkanie z aktorami, reżyserem, scenografem, autorem muzyki i innymi twórcami spektaklu
 • akcja krwiodawstwa „Przedsiębiorczość we krwi”
 • pokazy filmów dla seniorów w filmotece szkolnej
 • profilaktyka stomatologiczna
 • bezpłatne konsultacje lekarskie(kardiologiczna, diabetologiczna, nefrologiczna, alergologiczna, pediatryczna, ortopedyczna, neurologiczna, lekarza medycyny estetycznej, kwalifikacje do próby wysiłkowej
 • zwiedzanie centrum rehabilitacji MEDEOR, ćwiczenia grupowe "Zdrowy kręgosłup", bezpłatne konsultacje: fizjoterapeutyczne, fala uderzeniowa, laseroterapia, ultradźwięki

Więcej informacji:
www.leszno.pl
http://www.leszno.pl/Aktywne_Obywatelskie_Leszno_2017.html

Razem budujmy Aktywne Obywatelskie Leszno!