Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, że 1 grudnia po raz trzydziesty obchodzony będzie Światowy Dzień AIDS.

Głównym celem towarzyszącej mu kampanii „ Mam czas rozmawiać” , która promuje dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV, jest zachęcenie do bezpłatnego i anonimowego wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV jak największej liczby osób. Lepiej jest zrobić test i poznać swój status serologiczny, niż żyć z HIV nie wiedząc o tym. Dzięki regularnie przyjmowanym lekom osoby zakażone mogą mieć dobrą jakość życia i mieć zdrowe dzieci. Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich.

Stosowne informacje zostały skierowane do placówek służby zdrowia – NZOZ celem upowszechnienia problematyki HIV/AIDS wśród kadry medycznej i pacjentów, szczególnie kobiet w wieku prokreacyjnym.

Jak co roku działania informacyjno-edukacyjne, związane z Światowym Dniem AIDS, promujące bezpieczne zachowania chroniące młodzież przed zakażeniem HIV, będą podejmowane w szkołach ponadpodstawowych , którym także przekazano tematyczne materiały z zakresu problematyki HIV/AIDS.

Adresy Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych wykonujących badania anonimowo, bezpłatnie, poparte poradnictwem około testowym znajdują się na stronie KC ds. AIDS: www.aids.gov.pl

Wzorem lat ubiegłych, we współpracy PSSE z III Liceum Ogólnokształcącym , w dniu grudnia 2017r. o godz. 10 00 w Lesznie na Rynku i przyległych ulicach odbędzie się przemarsz uczniów III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie.

Uczniowie przez nagłaśniającą tubę będą wygłaszali hasła związane ze Światowym Dniem AIDS oraz utworzone zostanie Stanowisko informacyjne gdzie zainteresowani przechodnie będą mogli uzyskać informacje i materiały oświatowo – zdrowotne.

PKD Poznań

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ul. Niepodległości 66.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  1. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 65 526 15 15,
  3. mailowo - pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PSSE w Lesznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PSSE w Lesznie zadań przewidzianych w ustawach.