W dniu 19.04.2018r. w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie odbyło się Szkolenie "Młodzieżowi Liderzy Zdrowia – kontra HIV" . Celem szkolenia było przygotowanie edukatorów do prowadzenia edukacji rówieśniczej w zakresie problematyki HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. W szkoleniu uczestniczyło 23 uczniów I klas z 8 szkół ponadpodstawowych Leszna.

Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń przeprowadzono zgodnie z Programem szkolenia.

Młodzież wykazała zainteresowanie proponowaną tematyką i aktywnie uczestniczyła w zajęciach warsztatowych.

Analiza ankiet ewaluacyjnych potwierdziła wysoki poziom wiedzy uczestników w zakresie HIV/AIDS.

W załączeniu:

Program Szkolenia - pobierz tutaj.