Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że tegorocznym tematem przewodnim obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu 31 maja  jest "Tytoń – zagrożenie dla rozwoju".

Przemysł tytoniowy stwarza zagrożenie dla trwałego rozwoju wszystkich krajów, w tym zagrożenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Dlatego WHO wzywa państwa do priorytetowego traktowania i przyspieszania wysiłków w zakresie polityki antytytoniowej aby uniknąć globalnego kryzysu związanego z używaniem tytoniu.

Celem tegorocznej kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na związki między stosowaniem wyrobów tytoniowych, polityką antytytoniową i zrównoważonym rozwojem oraz zachęcanie do udziału w krajowych, regionalnych i globalnych działaniach na rzecz opracowania i wdrożenia strategii polityki antytytoniowej. Kolejnym celem jest zwrócenie uwagi poszczególnych osób, że nie używając tytoniu lub rzucając palenie, mogą przyczyniać się do wolnego od tytoniu świata.

Skuteczna polityka antytytoniowa postrzegana jest jako jeden z najskuteczniejszych sposobów na osiągnięcie do 2030 r globalnej redukcji przedwczesnych zgonów z powodu chorób niezakaźnych (w tym chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i POChP).

Oprócz ratowania życia i zmniejszenia nierówności zdrowotnych, kompleksowa polityka antytytoniowa wpływa również na obniżenie kosztów gospodarczych związanych z konsumpcją tytoniu i sprzyja wzrostowi gospodarczemu, ograniczeniu ubóstwa, rozwojowi rolnictwa oraz przeciwdziała zmianom klimatycznym.

Fakty dotyczące używania tytoniu:

  • Około 6 milionów osób każdego roku umiera na skutek używania tytoniu.
  • Przy obecnym poziomie używania tytoniu do 2030 r. liczba ta wzrośnie do ponad 8 milionów rocznie.
  • Stosowanie tytoniu stanowi zagrożenie dla każdej osoby, niezależnie od płci, wieku, rasy, pochodzenia kulturowego czy poziomu wykształcenia. Wiąże się z cierpieniem, chorobą i śmiercią, zubożeniem rodzin i gospodarek narodowych.
  • Wydatki związane z konsekwencjami używania tytoniu znacznie obciążają gospodarkę narodową poprzez zwiększone koszty opieki zdrowotnej i zmniejszenie produktywności osób palących czy chorujących na choroby odtytoniowe.
  • Palenie pogarsza nierówności zdrowotne i pogłębia ubóstwo, ponieważ najubożsi mniej środków przeznaczają na żywność, edukację i opiekę zdrowotną.
  • Około 80% przedwczesnych zgonów spowodowanych tytoniem występuje w krajach o niskim lub średnim dochodzie.
  • Uprawa tytoniu wymaga dużych ilości pestycydów i nawozów, które mogą być toksyczne i zanieczyszczające dostawy wody.
  • Każdego roku uprawy tytoniu wykorzystują 4,3 miliona hektarów ziemi, co powoduje globalne wylesienie między 2% a 4%.
  • Produkcja tytoniu wytwarza również ponad 2 miliony ton odpadów stałych.

O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba.
Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.

Święto obchodzone jest od od 1987 r. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO

 

Materiały do pobrania:

Tytoń zagraża nam wszystkim - informacja prasowa - pobierz tutaj.

Od Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) - broszura - pobierz tutaj.

Cele Zrównoważonego ROzwoju - Cele Dotyczące zdrowia - broszura - pobierz tutaj.

Warto sprawdzić:

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570