Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Aktualności i wydarzenia

Nawiązując do pisma Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (dalej RDLP w Poznaniu) z dnia 11.01.2017r. dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC informujemy, iż RDLP w Poznaniu w latach 2017-2018 planuje użycie Dimilinu 480 SC do zwalczania pierwotnych szkodników sosny takich jak: barczatka, sosnówka, brudnica mniszka i borecznik sosnowiec, z tego wzdlędu występuje do FSC (Forest Stewardship Council) o derogacjęna ten środek i rozpoczyna w tej sprawie konsultacje społeczne.

Czytaj więcej...

W odpowiedzi na apel Polskiej Unii Onkologii, w sobotę 4 lutego br. Wielkopolskie Centrum Onkologii włączy się w organizację akcji 17. Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Hasłem przewodnim obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest apel PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem.

Miejsce prowadzenia akcji:
Wielkopolskie Centrum Onkologii,
ul. Garbary 15, 61-866 Poznań.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2017r. wchodzą w życie przepisy umożliwiające - obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników (sprzedaż bezpośredniej, MOL-e) - rolniczy handel detaliczny.

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest ,oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy upraszczają te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

Czytaj więcej...

Warto sprawdzić:

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570