Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Aktualności i wydarzenia

W kalendarium dni związanych ze zdrowiem październik jest miesiącem Profilaktyki Raka Piersi. Bardzo istotne jest poruszanie tej problematyki wśród młodych dziewcząt i kobiet.

3 października Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" we współpracy z działem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziło warsztaty z w/w tematyki.

Czytaj więcej...

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z dnia 1 października 2018r. dotyczący jakości wody z wodociągu zakładowego „HGBS FINANSE” Sp. A. zaopatrującego w wodę pracowników oraz zakład produkcyjny "HGBS FINANSE" w Lesznie, przy ul. Święciechowskiej 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, na podstawie wyników kolejnych badań laboratoryjnych wody informuje, iż jakość wody z wodociągu zakładowego "HGBS FINANSE" Spółka Akcyjna uległa poprawie i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294 ze zmianami)

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych.

Traci ważność Komunikat z dnia 24.09.2018r o pogorszeniu jakości wody.

Treść komunikatu do pobrania tutaj.

15 września b.r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie, brała udział w festynie Organizacji Pozarządowych, Leszczyńskich Instytucji oraz Firm Zaangażowanych Społecznie. Pracownicy działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mieli do zaoferowania badanie smokerlyzerem (kontrola zawartości dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu), ćwiczenia w alkogoglach (służą do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu), a także liczne ulotki poruszające tematykę dopalaczy, palenia tytoniu, zdrowego odżywiania, zakażeń HIV, profilaktyki raka szyjki macicy itp. i pogadanki na temat zdrowia.

Czytaj więcej...

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570