Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Co warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o zrobieniu testu na HIV?

Co to jest „test na HIV”?
Jak wykonywany jest test na HIV?
Jak długo czeka się na wynik testu?
Co oznacza ujemny wynik testu?
Co oznacza dodatni wynik testu?
Kto powinien zrobid sobie test?
Gdzie najlepiej zrobid test?
Jak odbiera się wynik testu?
Pytania, które warto sobie zadad przed podjęciem decyzji o wykonaniu testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV

Zakażenie HIV rozpoznad można tylko po wykonaniu testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV.

Co to jest test na HIV?

Ten test nie wykrywa samego wirusa HIV, nie wykrywa też AIDS

Test wykrywa przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi, produkowane przez układ odpornościowy człowieka zakażonego
HIV. Wyprodukowanie przeciwciał w takiej ilości, by mogły byd zauważone przez test wymaga czasu (ten czas nazywany jest okienkiem
serologicznym). Dlatego od momentu, w którym mogło dojśd do zakażenia do zrobienia testu powinny minąd 3 miesiące.
We wszystkich laboratoriach wykonywane są tak zwane testy przesiewowe.

Testy III generacji pozwalają na wykrycie przeciwciał przeciwko wirusowi HIV należących do klasy zarówno IgG, jak i IgM (immunoglobulin G - IgG,
pojawiających się później w odpowiedzi na zakażenie, niż immunoglobuliny M - IgM).

Testy IV generacji wykrywają przeciwciała przeciwko wirusowi HIV oraz antygen p24 wirusa. Antygen p24 pojawia się we krwi wcześniej, niż
przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi.

Niezależnie od metody wykonywania testu najlepiej, by od ryzykownego momentu do zrobienia badania minęły 3 miesiące.

Jak wykonywany jest test na HIV?

Wykonanie testu wymaga pobrania niewielkiej próbki krwi. Na ogół nakłuwa się żyłę w zgięciu łokciowym. Nie trzeba byd przed
tym na czczo.

W Polsce do pobierania krwi używa się zawsze sterylnych, jednorazowych igieł i strzykawek.

Jak długo czeka się na wynik testu?

W zależności od tego, gdzie wykonuje się test, czas oczekiwania na wynik to jeden do kilku dni. Jeżeli wynik testu przesiewowego
okaże się dodatni, wówczas konieczne będzie wysłanie krwi do laboratorium wykonującego testy potwierdzające zakażenie, to znaczy testy
Western blot, co może się wiązad z dłuższym oczekiwaniem na wynik.

Co oznacza wynik ujemny testu?

Wynik ujemny (negatywny) testu przesiewowego oznacza, iż w badanej krwi nie znaleziono przeciwciał przeciwko wirusowi HIV.
Jeśli przez 3 miesiące poprzedzające wykonanie testu nie było żadnych sytuacji, które mogłyby doprowadzid do zakażenia HIV (na przykład
kontaktów seksualnych z osobami, które nie robiły sobie testu i nie wiedzą, czy są zakażone, używania wspólnie z innymi sprzętu do iniekcji) wynik ujemny oznacza, iż badany pacjent/pacjentka nie jest zakażona/y HIV. Ale nie musi tak byd do kooca życia. Wszystko zależy od tego, jak wiele
będzie się wiedzied o możliwościach zapobiegania zakażeniu i używania tych wiadomości w życiu.

Co oznacza dodatni wynik testu?

Dodatni (pozytywny) wynik testu przesiewowego nie jest wynikiem ostatecznym. Szczególnie tam, gdzie częstośd zakażeo HIV
jest niewielka (jak w Polsce), dośd często zdarzają się wyniki fałszywie dodatnie. Dodatni wynik testu przesiewowego zawsze musi zostad
potwierdzony przy pomocy testu Western blot, który wykonuje kilka specjalistycznych laboratoriów w Polsce. W tym teście także
poszukuje się przeciwciał, ale skierowanych przeciwko poszczególnym antygenom wirusa. Dopiero dodatni wynik testu Western blot
upoważnia do stwierdzenia, iż pacjent jest zakażony HIV.

Kto powinien zrobid sobie test?

Każdy kto:

 • kiedykolwiek miał kontakt seksualny:
  • z mało znaną osobą/osobami,
  • z osobą zakażoną HIV,
  • z partnerami/partnerkami mającymi wielu partnerów seksualnych,
 • miał wielu partnerów/partnerek seksualnych,
 • podczas kontaktów seksualnych nie stosował prezerwatyw,
 • przebył jakąś z chorób przenoszonych drogą płciową,
 • kiedykolwiek miał kontakty z osoba przyjmującą narkotyki w iniekcjach,
 • przyjmował narkotyki w iniekcjach i używał do iniekcji narkotyków lub innych substancji sprzętu do iniekcji, z którego
  korzystały inne osoby,
 • wykonywał np. tatuaż lub założenie kolczyków (piercing) przy użyciu niedostatecznie wysterylizowanego sprzętu,
 • stracił kiedykolwiek kontrolę nad swoim zachowaniem (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków
  zmieniających świadomośd).

Test powinny wykonad też kobiety planujące zajście w ciążę lub będące na początku ciąży, a także ich partnerzy (więcej → HIV/AIDS a ciąża).

Gdzie najlepiej zrobid test?

Testy na HIV można wykonad w większości laboratoriów diagnostycznych, za mniejszą lub większą odpłatnością, zazwyczaj nie są
anonimowe.

Najlepszym miejscem do zrobienia testu są Punkty konsultacyjno-diagnostyczne (PKD), w których testy wykonywane
są bez skierowania, bezpłatnie i anonimowo. W takich Punktach, zanim zostanie pobrana krew na badanie, można się wiele dowiedzied o
rzeczywistym ryzyko zakażenia, sposobach uniknięcia zakażenia, o tym, czym tak naprawdę jest HIV i AIDS. Rozmowy przeprowadzane są
przez doradców (najczęściej lekarzy lub psychologów), którzy uzyskali certyfikaty Krajowego Centrum ds. AIDS, a więc przez osoby
kompetentne. Możliwe jest także zadanie dodatkowych pytao podczas odbierania wyniku. Doradcy wyjaśniają też osobom zakażonym co
mają dalej robid, gdzie zgłosid się w celu dalszej opieki zdrowotnej i ewentualnego leczenia.

Lista tych Punktów, z dokładnymi adresami i godzinami przyjęd jest dostępna w dziale „Test na HIV”.

Jeśli podejmie się decyzję o wykonaniu testu, a takiego Punktu nie ma w miejscu zamieszkania, warto pojechad do znajdującego
się najbliżej. Nie tylko spotka się osoby profesjonalne, ale też przyjazne ludziom, nie wyrażające uprzedzeo. Anonimowe wykonanie badania
gwarantuje też, że informacje o tym kto robił sobie test, albo jaki uzyskał wynik, nie będą mogły wydostad się poza mury Punktu.

W żadnym z krajów rozwiniętych tak zwanego testu na HIV nie można kupid w aptece i zrobid sobie po cichu w domu. Niewiele osób chc ących
zrobid sobie test wie o okienku serologicznym, ani o konieczności potwierdzenia wyniku dodatniego. Dlatego najlepiej jest wykonad test w takim miejscu, gdzie można będzie – jeszcze przed pobraniem krwi do badania – dowiedzied się wiele o tym, jak można się zakazid HIV, jak nie można, jak zmniejszyd ryzykozakażenia, a także co znaczy wynik ujemny, a co dodatni testu.

Jak odbiera się wynik testu?

Wynik testu wykonanego w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym odbiera się wyłącznie osobiście. Nie udziela się informacji
o wynikach telefonicznie czy korespondencyjnie. Odbieranie wyniku jest okazją do wyjaśnienia wątpliwości, upewnienia się co do znaczenia
wyniku.

Zanim podejmie się decyzję o wykonaniu testu warto się zastanowid, gdzie to badanie zrobid najlepiej i najbezpieczniej dla
siebie. W Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych nie pokazuje się dowodu osobistego, a badanie wykonuje się na hasło. Dlatego ani
informacja o tym, że ktoś robił badanie, ani tym bardziej o jego wyniku, nie może wydostad się poza mury Punktu.

Informacje w wersji pdf do pobrania tutaj.

PKD Poznań

Miasto i powiat

 • nadzór epidemiologiczny: 33
 • kwarantanna domowa: 1016
 • izolacja domowa: 375
 • izolatorium zbiorowe: 0
 • hospitalizowani: 7
 • potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim: 382
 • zgony: 6
 • liczba ozdrowieńców: 174
 • liczba decyzji za złamanie kwarantanny: 4 (łączna kwota 20 000 zł)

Ostatnia aktualizacja:
23.10.2020r. godz. 12:00

INFOLINIA!!!

+48 222 500 115

Całodobowa infolonia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis Służba Cywilna pzh wiw wios mz WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570