Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Borelioza

Krętkowica kleszczowa powszechnie znana jako Borelioza jest wywoływana przez zakażenie krętkami z gatunku Borrelia burgdorferi przenoszonymi przez kleszcze. Borelioza jest najczęściej występującą chorobą odkleszczową. Zakażenie jest wynikiem wydzielania śliny oraz zawartości jelita środkowego kleszcza do miejsca jego wkłucia się w ciało. Ślina kleszcza ma zdolność znieczulania skóry ofiary i trzeba pamiętać, że czas pozostawania kleszcza w skórze ma bezpośrednie przełożenie na ryzyko zachorowania człowieka. Ryzyko to jest niewielkie przez pierwszych 48 godzin po ukąszeniu, ale jeżeli pajęczak nie zostanie szybko usunięty, to po 72 godzinach jego pasożytowania zagrożenie silnie wzrasta. Odpowiednio wcześnie wykryta borelioza jest całkowicie uleczalna dzięki zastosowaniu antybiotykoterapii. Im później postawiona zostaje trafna diagnoza, tym większe jest zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego każdorazowo po powrocie z wyprawy na łono natury (i to nie tylko do lasu, ale i na łąkę, a nawet do parku czy na inny zadrzewiony teren miejski) należy bardzo dokładnie obejrzeć swoje ciało. Najlepiej zacząć od sprawdzenia miejsc najpłycej ukrwionych (szyja, pachwiny, pachy, zgięcia kolan i łokci), a także skóry głowy.

Przebieg Boreliozy

Wyróżnia się wczesną postać choroby: zlokalizowaną i rozsianą oraz późną. Jedynym charakterystycznym objawem boreliozy jest występujący we wczesnej fazie zlokalizowanej wędrujący rumień, obserwowany jedynie w 30 do 50% przypadków w okolicy ukąszenia.

Jego obecność jest wystarczającym kryterium rozpoznania choroby i wdrożenia antybiotykoterapii.
W przypadkach braku rumienia problemem w diagnostyce boreliozy jest przeoczenie momentu ukąszenia, który powinien być sygnałem do konsultacji lekarskiej.
Postać wczesna rozsiana boreliozy obejmować może objawy neurologiczne (np. zapalenie nerwu twarzowego), reumatologiczne (zapalenie stawów), rzadziej kardiologiczne widoczne w EKG).
Postać późna , rozsiana forma boreliozy obejmuje dotkliwe zmiany skórne, neurologiczne lub reumatologiczne obserwowane do 10 lat po zakażeniu.
Nieobecność rumienia u osoby ukąszonej przez kleszcza powoduje konieczność przeprowadzenie laboratoryjnej procedury diagnostycznej boreliozy, połączonej ze stałą obserwację stanu klinicznego.

Czas ma znaczenie - ponieważ czas od momentu ukąszenia do usunięcia kleszcza ze skóry odgrywa kluczową rolę w procesie zapobiegania rozwojowi chorób przenoszonych przez kleszcze, wartym uwagi sposobem na szybszą i mniej kosztowną diagnostykę jest przebadanie samego kleszcza. Kleszcz przeznaczony do badania powinien zostać usunięty przez delikatne wykręcenie ze skóry, bez użycia środków dezynfekujących lub innych substancji (tłuszcz, kosmetyki itp.). Należy umieścić go w sterylnym pojemniczku (służącym np. do pobierania próbek moczu) lub w wyparzonym słoiku. Tak zabezpieczonego kleszcza można przechowywać w temperaturze 4°C przez maksymalnie dwie doby. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia go do laboratorium w tym czasie, materiał można zamrozić we wspomnianym pojemniku i wyjąć z zamrażarki tuż przed udaniem się do laboratorium.

Badania Kleszczy
prowadzi - Medyczne Laboratorium Diagnostyki Poznań Filia Leszno
w punktach: ul.Niepodległości 21 pok 27 materiał do badań przyjmowany jest
w godzinach 6.30 – 10.00 wynik po 14 dniach roboczych
ul Święciechowska 1 w godz 7.30-11.15
Gronowo ul.Żółkiewskiego 2 w godz 6.30-10.00

Badania w kierunku Boreliozy
prowadzi - Medyczne Laboratorium Diagnostyki Poznań Filia Leszno ul.Niepodległości 21 pok 27
ponadto od marca 2018 roku Urząd Miasta Leszna uruchomił program wykrywania boreliozy w realizacji którego każdy mieszkaniec Leszna który został ukąszony przez kleszcza  może poddać się bezpłatnemu badaniu krwi w kierunku boreliozy.
Badania w ramach w/w programu wykonuje Centrum Medyczne Medeor przy ulicy Kiepury 10 w Lesznie

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ul. Niepodległości 66.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  1. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 65 526 15 15,
  3. mailowo - pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PSSE w Lesznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PSSE w Lesznie zadań przewidzianych w ustawach.