Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Informacje i porady

Informacja dla rodziców

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2016  (Dz.U. z 2016 r. poz. 849) zmieniło rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 947,
z późn. zm.) w zakresie szczepień przeciwko inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae, które objęło dzieci i młodzież od 2 miesiąca życia do ukończenia 19 roku życia. Nowe rozporządzenie stosuje się do dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016. Wobec dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2017 stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów (art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"), zamieszczamy zaprojektowany przez Główny Inspektorat Sanitarny nowy wzór znaku zakazu palenia.

Czytaj więcej...

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570