Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

Założenia ogólne

 1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”- zwanego dalej: „Konkursem” - są Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.
 2. Konkurs jest organizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002.13.125 z późn. zm.)
 3. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, zwanym dalej: „Programem”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, które nie uczestniczą w Programie.
 4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 5. Konkurs jest konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzonym o treści pozaprogramowe.

Cele, zakres i tematyka Konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzoną o treści pozaprogramowe.
 2. Cele Konkursu obejmują:
  1. zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;
  2. pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;
  3. wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;
  4. rozwijanie zainteresowań młodzieży tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań;
  5. propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym;
  6. umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

Materiały do pobrania:

Regulamin Konkursu - pobierz tutaj.

Załącznik nr 1 - Program Merytoryczny - pobierz tutaj.

Załącznik nr 2 - Wykaz literatury - pobierz tutaj.

Załącznik nr 3 - Postępowanie Komisji Konkursowej - pobierz tutaj.

Załącznik nr 4 - Harmonogram konkursu - pobierz tutaj.

Załącznik nr 5 - Funkcjonalność Internetowego Systemu Konkursowego - pobierz tutaj.

Załącznik nr 6 - Wykaz danych teleadresowych WSSE - pobierz tutaj.

Załącznik nr 7 - Zgoda rodziców - pobierz tutaj.

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570