swiss 01


 

swiss 03

Konkurs pt. "Szkoła wolna od używek" na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, iż Główny Inspektorat Sanitarny zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. "Szkoła wolna od używek" na projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadpodstawowych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość".
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu przez zespół projektowy projektu edukacyjnego dotyczącego wymienionej tematyki oraz przesłaniu go (w wersji papierowej) do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lesznie, w terminie do 16 kwietnia 2018r.

Informacje o konkursie oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej konkursu: www.szkolawolnaoduzywek.pl.

Zwracam się z prośbą do Szkolnych koordynatorów programu "ARS, czyli jak dbać o miłość" o zainteresowanie się proponowanym konkursem oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do przygotowania pracy zgodnej z kryteriami zawartymi w Regulaminie konkursu.

Załączniki:

List Ministra Marka Posobkiewicza - pobierz tutaj.

Regulamin konkursu "Szkoła wolna od używek" - pobierz tutaj.

Deklaracja uczestnictwa szkoły w Konkursie - pobierz tutaj.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych - pobierz tutaj.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodziców - pobierz tutaj.

Formularz zgłoszeniowy szkoły - pobierz tutaj.

Karta projektu - pobierz tutaj.

Sprawozdanie z realizacji projektu- pobierz tutaj.