Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Konkursu na grę planszową pod hasłem "PALIĆ, NIE PALIĆ- OTO JEST PYTANIE?"

Gra planszowa - gra wymagająca użycia pionków, które przemieszcza się bądź układa na uprzednio oznaczonej powierzchni lub planszy, według określonych reguł. Gry mogą opierać się na czystej strategii, przypadku (np. rzut kością) lub na obu wariantach i zwykle posiadają cel, który gracz musi osiągnąć (http://ozkultura.pl)

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.
  2. Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.
  3. Partnerzy: Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.
  4. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  5. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie gry planszowej, która będzie propagowała zdrowy styl życia wolny od nałogu palenia papierosów i inhalowania e-papierosów.
 2. Cel konkursu
  1. Zaangażowanie uczestników konkursu do zdobywania wiedzy nt. różnych aspektów palenia papierosów tradycyjnych i inhalowania e-papierosów.
  2. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów.
  3. Promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów
  4. Kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy i inhalujących e-papierosy.
  5. Promowanie gry planszowej jako formy rozrywki na spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami.
  6. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich projektów
 3. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Projekty zgłoszone w ramach konkursu nie mogą stanowić reklamy produktów leczniczych lub ich producentów, w szczególności nie mogą zawierać nazw handlowych leków, nazw substancji czynnych, nazw i logotypów firm farmaceutycznych oraz ich produktów.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektu naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszającego pkt.2 powyżej.
  4. Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
  5. Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Pełen regulamin konkursu do pobrania tutaj.

 

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570