Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu organizuje konkurs na fotografię realizowany w ramach programu "Wybierz życie – pierwszy krok".

  • Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno – epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.
  • Partnerami konkursu są: Wielkopolskie Kuratorium Oświaty i Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet.
  • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie "Wybierz życie – pierwszy krok".
  • Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy i jego profilaktyki.
  • Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiej fotografii na temat profilaktyki raka szyjki macicy, która będzie mogła być wykorzystana jako materiał szkoleniowy programu.
  • Zachęcamy szkolnych koordynatorów i uczestników programu do zapoznania się z poniżej zamieszczonym Regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Załączniki:

Regulamin konkursu na fotografię - pobierz tutaj.

Zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka - pobierz tutaj.

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu - pobierz tutaj.