Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Konkursu na film pod hasłem "TYTOŃ – OD LEKU PO TRUCIZNĘ"

Zadaniem konkursowym jest wykonanie filmu pod hasłem "Tytoń – od leku po truciznę" na temat profilaktyki palenia tytoniu.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu.

Konkurs organizowany jest we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno - epidemiologicznymi na terenie województwa wielkopolskiego.

Partnerami konkursu są Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Cel konkursu

  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu i inhalowania e-papierosów,
  • promowanie zasady zdrowego stylu życia - wolnego od palenia tytoniu i używania e-papierosów,
  • kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych.

Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.
  2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielne projekty nienaruszające praw osób trzecich (w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich), nigdzie poprzednio niepublikowane, niezgłoszone do innych konkursów, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa. Film zgłoszony w ramach konkursu nie może zawierać lokowania produktów, leków, nazw i logo producentów.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia filmu naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.
  4. Pracę konkursową może wykonać jedna osoba, bądź zespół liczący maksymalnie 2 osoby. Do realizacji pracy konkursowej ekipa filmowa może zaangażować aktorów, którzy będą członkami danej ekipy filmowej jednak nie będą im przyznawane nagrody. W przypadku zespołu złożonego z uczniów uczęszczających do dwóch różnych szkół, należy dokonać wyboru szkoły, która zgłosi zespół.
  5. Konkurs składa się z 2 etapów: szkolnego i wojewódzkiego.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj.

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis Służba Cywilna pzh wiw wios mz WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
niepodlegla 100 lecie

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570