Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Konkurs na Projekt edukacyjny "Szkoła wolna od używek"

Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny  organizuje konkurs "Szkoła wolna od używek" na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych w ramach Projektu KIK/68 pn. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość".

Szczegółowe informacje / regulamin i załączniki / są dostępne na stronie www.szkolawolnaoduzywek.pl

Serdecznie zachęcam pedagogów - szkolnych koordynatorów programu "ARS, czyli jak dbać o miłość" do upowszechnienia  konkursu "Szkoła wolna od używek" wśród nauczycieli i uczniów. Informuję, że organizator przewidział dla laureatów wartościowe nagrody i wyznaczył stosunkowo krótki termin na zgłaszanie projektów wraz z kompletem załączników  przez formularz dostępny na stronie konkursowej podanej powyżej – do 22 marca 2017r. (przedłużono do 26 marca 2016r.)

Załącznik:

  • Informacja o Konkursie -pobierz tutaj .
  • Regulamin Konkursu na Projekt edukacyjny - pobierz tutaj.
  • Deklaracja uczestnictwa szkoły - pobierz tutaj.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - pobierz tutaj.
  • Oświadczenie o wyrażaniu zgody rodzica dziecka - pobierz tutaj.

Warto sprawdzić:

dopalacze

bezpieczni na starcie

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570