Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Konkurs "Wybierz życie – pierwszy krok"

Celem konkursu było:

 • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki.
 • Zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.
 • Motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
 • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Praca konkursowa mogła być wykonana przez jedną osobę, bądź zespół liczący maksymalnie 3 osoby.

Konkurs składał się z 2 etapów: szkolnego i wojewódzkiego.

Zadaniem konkursowym było przygotowanie filmu dotyczącego profilaktyki  raka szyjki macicy, uwzględniającego:

 • informacje o raku szyjki macicy,
 • czynniki ryzyka rozwoju raka szyjki macicy,
 • rolę zakażenia wirusem HPV w rozwoju raka szyjki macicy,
 • znaczenie profilaktycznych badań cytologicznych w wykryciu raka,
 • z założeniem możliwości wykorzystania go w celach edukacyjnych.

Nagrody rzeczowe dla laureatów zostały ufundowane ze środków finansowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Poznaniu oraz Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zwycięzcami konkursu w 2017 roku zostali:

 1. Miejsce: Dominik Niemier, Weronika Burlaga z Zespołu Szkół Technicznych w Śremie,
 2. Miejsce: Magdalena Hoffmann, Michał Janiak, Katarzyna Iwańska z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Gnieźnie,
 3. Miejsce: Oliwia Przepierska, Kacper Okoński z Zespołu Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich (powiat turecki),

Wyróżnienie: Paweł Szwed z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku

Zwycięskie filmy można obejrzeć na stronie WSSE, zakładka Promocja Zdrowia – Program „Wybierz życie – pierwszy krok” - kliknij tutaj.

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ul. Niepodległości 66.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  1. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 65 526 15 15,
  3. mailowo - pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PSSE w Lesznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PSSE w Lesznie zadań przewidzianych w ustawach.