Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Konkursy

Założenia ogólne

  1. Organizatorami Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”- zwanego dalej: „Konkursem” - są Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie.
  2. Konkurs jest organizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002.13.125 z późn. zm.)
  3. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”, zwanym dalej: „Programem”. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów, które nie uczestniczą w Programie.
  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
  5. Konkurs jest konkursem interdyscyplinarnym, wynikającym z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej, poszerzonym o treści pozaprogramowe.
Czytaj więcej...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie w imieniu Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w realizacji Konkursu dot. profilaktyki HIV/AIDS dla młodzieży ponadgimnazjalnej województwa wielkopolskiego pod hasłem „ Nie daj szansy AIDS”.
Partnerami i fundatorami nagród w etapie powiatowym są Urząd Miasta Leszna i Starostwo Powiatowe w Lesznie.

Czytaj więcej...

Celem konkursu było:

  • Poszerzenie wiedzy uczniów na temat raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki.
  • Zaangażowanie młodzieży do czynnego zdobywania wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu.
  • Motywowanie dziewcząt do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.
  • Przygotowanie młodzieży do roli liderów edukacji zdrowotnej w swoim środowisku.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego biorących udział w programie „Wybierz życie – pierwszy krok”.

Czytaj więcej...

Warto sprawdzić:

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570