Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Promocja "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" oraz innych działań profilaktycznych". Miejski Dzień Profilaktyki – Hala Trapez - Leszno, 08.02.2018r.

 

swiss 01

 

swiss 02 

swiss 03 

Promocja "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" oraz innych działań profilaktycznych". Miejski Dzień Profilaktyki – Hala Trapez - Leszno, 08.02.2018r.

W dniu 08.02.2018r. w Hali Trapez w Lesznie w ramach MIEJSKIEGO DNIA PROFILAKTYKI zorganizowanego przez Urząd Miasta Leszna, Miejską Komendę Policji w Lesznie i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczna w Lesznie utworzono Stanowisko edukacyjno – informacyjne przy którym promowano działania profilaktyczne realizowane przez PSSE Leszno.

 1. Przygotowano ekspozycję informacyjnych banerów dot. "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych", "Stop dopalaczom" i logo PSSE Leszno. Eksponowano broszury i ulotki nt. kampanii "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu", programu "Stop dopalaczom", "Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce", "Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS"
 2. Przeprowadzono Promocję "Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" i kampanii społecznej pt. "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu". Zainteresowanym uczestnikom udzielano informacji, wykonano badania smokerlyzerem na zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Młodzież wykonywała ćwiczenia w alko goglach.
 3. Promowano modę na niepalenie, tym u których stwierdzono w badaniu smokerlyzerem przekroczone normy tlenku węgla w wydychanym powietrzu ukazano negatywne skutki zdrowotne. Wszyscy chętni mogli skorzystać z ulotek antytytoniowych.
 4. Młodzież zachęcano do zdrowego stylu życia bez uzależnień i ryzykownych zachowań grożących zakażeniem HIV. Promowano Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny w Poznaniu, który wykonuje anonimowe, bezpłatne testowanie w kierunku zakażenia HIV poparte wsparciem psychologicznym.

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570
Przeczytaj, jak przetwarzamy twoje dane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Każda osoba ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich źródło oraz okres przechowywania.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy ul. Niepodległości 66.
 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować można się w następujący sposób:
  1. listownie - pod adresem: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
   w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer 65 526 15 15,
  3. mailowo - pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań PSSE w Lesznie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące prawa:
  1. wglądu do swoich danych,
  2. zmiany swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia,
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych lub jej ograniczenia,
  4. przeniesienia danych do innego administratora danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych bezpośrednio mnie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez PSSE w Lesznie zadań przewidzianych w ustawach.