Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Dopalacze

PROJEKT EDUKACYJNY - "Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny"

Od 2015 roku pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego realizują projekt edukacyjny
„Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”. Autorami projektu są pracownicy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jego realizacja odbywa
się w oparciu o poradnik „Smak życia czyli debata o dopalaczach” autorstwa Krzysztofa Wojcieszka. Projekt skierowany jest uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych,
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ich rodziców i opiekunów oraz do kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego.

Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. „dopalaczy”
na funkcjonowanie organizmu ludzkiego, a tym samym zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej. Realizacja projektu w środowisku szkolnym
ma kształtować pożądane społecznie postawy oraz umacniać asertywne zachowania.

Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia z terenu woj. wielkopolskiego uczestnicząc w cyklicznych szkoleniach oraz tematycznych konferencjach, zostali merytorycznie przygotowani do pracy z młodzieżą i realizacji projektu w środowisku szkolnym.

W latach 2015-2017 w ramach projektu pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzili:

  • 238 szkoleń dla 7540 uczniów VII-VIII klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,
  • 93 szkolenia dla 2805 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców uczniów,
  • 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych i szkół specjalnych,
  • 20 spotkań tematycznych dla 5645 uczniów,
  • 10 konferencji na temat zagrożeń dla zdrowia publicznego jakie stwarza używanie nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. „dopalaczy”, w których udział wzięło ok 1500 osób.

W 2018 roku - czwartym roku realizacji projektu - przeprowadzono 64 szkolenia dla 1454 uczniów z terenu woj. wielkopolskiego (35 szkoleń dla 691 uczniów VII-VIII
klas szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 29 szkoleń dla 763 uczniów szkół ponadgimnazjalnych: ze szkół zawodowych, techników i liceów). Uczestników
poddano badaniom ankietowym przed i po szkoleniu, oceniającym poziom wiedzy na temat środków zastępczych tzw. „dopalaczy”. Ankietyzacji poddano
731 dziewcząt i 723 chłopców w wieku 13-18 lat. Przeważała młodzież w wieku 15-16 lat – 556 uczniów (38%). Młodzież w wieku 17-18 lat stanowiła 30% - 440
osób, w wieku 13-14 lat było 29% - 417 osób a zaledwie 3% - 41 osób miało powyżej 18 lat.

Uczestnicy szkoleń w większości deklarowali brak kontaktu z „dopalaczami”. Szczególnie widoczne jest to w grupie gimnazjalistów, gdzie 89% badanych nie miało
styczności z tymi środkami, nieco niższy odsetek - 86%, deklarują uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

dopalacze wykres

Na pytanie: Czy od „dopalaczy” można się uzależnić? analiza ankiet wykazała wzrost poziomu wiedzy: z 86% udzielonych prawidłowych odpowiedzi w ankiecie
wstępnej do 94% odpowiedzi prawidłowych w ankiecie końcowej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że odsetek odpowiedzi „nie wiem” z 10% spadł do 3%.

Badania ankietowe przeprowadzone na przestrzeni lat - 2015-2018 w ramach projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” wykazały, że młodzież posiada wiedzę
na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych, środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz że są one ogólnodostępne
i łatwo je nabyć. Na uwagę zasługuje fakt, że uczniowie bardzo chętnie i licznie biorą udział w szkoleniach, są zainteresowani ww. tematyką i aktywnie w nich uczestniczą.

W roku 2018 pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego przeprowadzili różnorodne działania edukacyjne adresowane w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych:

  • 273 szkolenia, narady, spotkania edukacyjne, prelekcje i pogadanki, w których udział wzięło 9188 osób,
  • 53 akcje, festyny, stoiska i punkty informacyjno-edukacyjne, w których udzielono informacji 3925 osobom,
  • 12 konkursów.

W zakresie upowszechniania programów, w tym edukacyjnych, z uwzględnieniem problematyki przeciwdziałania używaniu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w miejscu pracy w 2018 roku zorganizowano i przeprowadzono:

  • 37 szkoleń, konferencji, prelekcji i pogadanek, w których udział wzięło 1240 osób,
  • 25 spotkań edukacyjno-informacyjnych, rozmów indywidualnych, akcji w których uczestniczyło 761 osób.

Biorąc pod uwagę skalę problemu dot. nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych, istnieje konieczność kontynuacji i prowadzenia w kolejnych latach systematycznych działań informacyjno-edukacyjnych wśród społeczeństwa w celu podniesienia poziomu wiedzy i uwrażliwienia - szczególnie młodych ludzi,
na zagrożenia jakie niesie za sobą używanie tzw. „dopalaczy”.

Materiały do pobrania:

Nowe narkotyki poradnik dla nauczycieli - pobierz TUTAJ.

 

Koordynator w PSSE w Lesznie:

Anna Ślusarek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

INFOLINIA!!!

+48 222 500 115

Całodobowa infolonia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

Kwarantanna

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie informuje, że osoby którym została nałożona kwarantanna między 24 a 28 października, mogą przesyłać prośby o ściągniecie kwarantanny na adres kwarantanna@psse-leszno.pl

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis Służba Cywilna pzh wiw wios mz WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
niepodlegla.gov.pl

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570