Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Dopalacze

Realizacja Projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” w 2016 roku.

Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny“ opracowany został przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali i przeprowadzili wśród wybranych grup odbiorców na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego tematyczne działania informacyjno-edukacyjne: 55 szkoleń dla 1352 uczniów szkół gimnazjalnych, 32 szkolenia dla 695 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych, szkół specjalnych, uczestników wypoczynku letniego, 12 szkoleń dla 215 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców.

Na terenie województwa wielkopolskiego występuje duże zagrożenie życia i zdrowia młodzieży wynikające z dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. Dyrektorzy szkół wykazują zainteresowanie podejmowanymi działaniami, zwłaszcza jeżeli szkolenia prowadzone są przez osoby spoza szkoły. Uczestnicy szkoleń byli zainteresowani tematyką szkolenia, aktywnie i chętnie w nich uczestniczyli. Wyniki przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wskazują, że posiadają oni wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy, ale i fakt, że dopalacze są ogólnodostępne i łatwo je nabyć. Część uczniów przyznaje, że miała kontakt z dopalaczami. W roku szkolnym 2017/18 Projekt będzie kontynuowany w szkołach województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.org.pl/prawo/

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny5: ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych, a także w politykę zdrowotną Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno–edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wśród młodzieży, ich rodziców i opiekunów.

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

Wyrażam przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu wiedzy, a tym samym ograniczą skalę zjawiska w Wielkopolsce.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież” współorganizowanego przez Wojewódzka Komendę Policji w Poznaniu, Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz plik w formacie PDF tutaj.

dr n. med. Andrzej Trybusz
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.

Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu opracowali projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“.

Celem projektu jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy“ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny 5: ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno - edukacyjnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kadry pedagogicznej, pielęgniarek środowiska szkolnego, a także rodziców i opiekunów. Realizowany jest w 2 etapach:

  • etap wojewódzki - przygotowanie kadry pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego do prowadzenia szkoleń z młodzieżą, kadrą pedagogiczną, pielęgniarkami środowiska szkolnego na temat aktualnego stanu prawnego oraz zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
  • etap powiatowy - szkolenia dla wybranych grup - w 2015 roku na terenie woj. wielkopolskiego zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie 42 szkoleń dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ok. 1050 uczestników), 42 szkoleń dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ok. 1050 uczestników) oraz 40 szkoleń dla kadry pedagogicznej szkół i pielęgniarek środowiska szkolnego (ok. 1000 uczestników).

Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ realizowany będzie w oparciu o scenariusze zajęć zawarte w broszurze „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka.

Druk broszury sfinansowano z budżetu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu za zgodą Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ jest realizowany w ramach programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą życie”.

 

Koordynator w PSSE w Lesznie:

Kalina Pabisiak-Ignaszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla 100 lecie

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570

sanepid wielkanoc 2019