Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie jest lek. wet. Artur Podfigurny - absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej w Warszawie – lekarz weterynarii. W roku 2016 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Finansów i Zarządzania na kierunku Zarządzanie w podmiotach leczniczych.

Z Państwową Inspekcją Sanitarną związany był przez kilka lat.
W roku 1988 zatrudniony był na stanowisku Młodszego asystenta p.o. Kierownika Oddziału Laboratoryjnego w Dziale Epidemiologii, w latach 1993-1996 pełnił funkcję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lesznie.

Przez ostatnie lata pracował w zawodzie jako lekarz weterynarii.

23 października 2017 roku powołany został na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zastępcą Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Lesznie jest mgr Irena Ojo.

Główny księgowy mgr Mirosława Paul.