Zarządzenie nr 5/18 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie z dnia 25 czerwca 2018r. w sprawie pobierania opłat za czynności wykonywane w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wykonywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie - pobierz.