Zarządzenie nr 2/15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie pobierania opłat za czynności wykonywane w ramach bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wykonywanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie - pobierz.