Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie informuje, że zakońćzyła postępowanie przetargowe związane z "Dostawą pożywek, szkła i naczyń laboratoryjnych, sprzętu jednorazowego użytku, testów do mikrobiologii, wzorców oraz odczynników chemicznych dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA.SA-27-8/19.

Szczegóły do pobrania tutaj.