Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę wzorców dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie" nr sprawy OEA-SA-27-9/19.

Składanie ofert do 09.12.2019 r. godz. 10:00 – Sekretariat pokój 11.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu – 09.12.2019 r. godz. 10:15 – Sekretariat pokój 11.

Dokumentacja SIWZ do pobrania tutaj.

Edytowalne załączniki w formacie .docx do pobrania tutaj.

Ogłoszenie o zamówieniu tutaj.