Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:25 do 15:00

Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie

"Lekki Tornister" jest ogólnopolskim projektem, skierowanym do uczniów klas I–III szkół podstawowych. Zapoczątkowany został przez Fundację Rosa w 2011 roku, od 2016 roku prowadzony jest w partnerstwie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Działania edukacyjne realizowane w ramach Projekty dotyczą profilaktyki chorób układu ruchu wśród najmłodszych. Projekt adresowany jest do rodziców i opiekunów dzieci wczesnoszkolnych, aby regularnie kontrolowali zawartość plecaków swoich dzieci, do nauczycieli, by wymagali noszenia tylko niezbędnych podręczników, zeszytów i ćwiczeń oraz do samych uczniów, edukując ich, jak prawidłowo spakować i nosić tornister. Z przeprowadzonych badań wynika, że co drugi uczeń w wieku wczesnoszkolnym nosi tornister przekraczający 10% masy ciała, a średnio w plecakach znajduje się ponad kilogram zbędnych przedmiotów. Dzieci zabierają do szkoły coraz więcej rzeczy dodatkowych, w tym zabawek.

Projekt obejmuje:

  1. Lekcje w szkołach - do szkół podstawowych, zgłaszających chęć udziału w kampanii, dostarczone zostaną bezpłatne materiały edukacyjne, pomocne w przeprowadzeniu lekcji nt. profilaktyki wad postawy. Nauczyciele otrzymują: przewodnik dydaktyczny, płytę CD z Bajką o Lekkim Tornistrze, plakat edukacyjny oraz karty zadań dla uczniów.
  2. Spotkania edukacyjne - placówki, które prześlą najciekawsze sprawozdania z przeprowadzonych zajęć i/lub wykażą się wcześniejszą działalnością w zakresie profilaktyki wad postawy, odwiedzi zespół Fundacji. Przeprowadza on spotkanie edukacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Oprócz wysłuchania krótkiej prelekcji, najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogą sprawdzić świeżo zdobytą wiedzę w quizach i zabawach z nagrodami. Na koniec spotkania odbywa się akcja ważenia i sprawdzania zawartości dziecięcych tornistrów.
  3. Szafki szkolne - najbardziej aktywne szkoły mają także szansę na otrzymanie dla swoich uczniów szafek szkolnych. Dzieci z klas I–III będą w nich mogły zostawić cięższe, mniej potrzebne rzeczy.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie www.lekkitornister.org

 

Koordynator:

Kalina Pabisiak-Ignaszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Problem wszawicy w szkole powraca każdej jesieni wraz z nowym rokiem szkolnym. Rodzice otrzymują informację od wychowawców klas z prośbą o regularne sprawdzanie czystości głów dzieci oraz w razie potrzeby zastosowanie leczenia. Ponieważ na terenie Polski od lat nie występują niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy, wywoływana przez nie choroba nie znajduje się już w wykazie chorób zakaźnych. Tym samym nie jest już objęta działaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Biorąc pod uwagę wspomnianą sytuację, bardzo ważne jest, aby rodzice potrafili wcześnie rozpoznać i właściwie zareagować na pierwsze objawy zakażenia.
Wszawica głowowa jest chorobą wywołaną zarażeniem wszą głowową. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia, w miejscu których odczuwalny jest świąd. Wskutek drapania powstają nadżerki pokryte strupami, często skóra zostaje wtórnie nadkażona. Wesz głowowa jest pasożytem o długości 2-3 mm, koloru brudno-białego lub szarego, który może stać się ciemniejszy lub jaśniejszy w zależności od koloru włosów. Żyje około miesiąca, jednak poza głową może przeżyć 1-2 dni. Samica składa codziennie jajeczka zwane gnidami, przylegające mocno do włosów dzięki substancji klejącej. W ciągu 6 – 10 dni rodzi się larwa, która przekształca się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Okres przenoszenia trwa tak długo jak długo żyją wszy lub ich jaja.

Wszy pasożytują wyłącznie na owłosionej części skóry i żywią się krwią człowieka. Najczęściej można je znaleźć za uszami i na tyle głowy. Wtedy należy zastosować dostępne w aptekach preparaty likwidujące pasożyty i ich jaja. Aby wykluczyć możliwość zarażenia, kurację należy przeprowadzić wśród wszystkich domowników. Zagnieżdżenie się pasożytów utrudnia związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, korzystanie z własnych szczotek i grzebieni.

 

Materiały do pobrania:

PEDIKULOZA czyli co Towje dziecko może mieć na głowie - pobierz tutaj.

Materiały informacyjne do pobrania:

Czym jest bezpieczeństwo żywności - pobierz tutaj.

Główne choroby przenoszone drogą pokarmową - pobierz tutaj.

Najczęściej spotykane w żywności czynniki chorobotwórcze - pobierz tutaj.

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella - pobierz tutaj.

Szkodniki żywności - pobierz tutaj.

Zanieczyszczenia żywności i ich wpływ na zdrowie - pobierz tutaj.

Bezpieczne przechowywanie artykułów spożywczych - pobierz tutaj.

Higiena podczas przygotowywania posiłków - pobierz tutaj.

Zapobieganie zatruciom pokarmowym - pobierz tutaj.

Środki ostrożności podczas dokonywania zakupów środków spożywczych - pobierz tutaj.

Realizacja Projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” w 2016 roku.

Projekt edukacyjny „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny“ opracowany został przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej w Poznaniu. Celem projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Pracownicy pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej zorganizowali i przeprowadzili wśród wybranych grup odbiorców na terenie wszystkich powiatów województwa wielkopolskiego tematyczne działania informacyjno-edukacyjne: 55 szkoleń dla 1352 uczniów szkół gimnazjalnych, 32 szkolenia dla 695 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 52 wykłady dla 1664 osób z zakładów poprawczych, ośrodków wychowawczych, szkół specjalnych, uczestników wypoczynku letniego, 12 szkoleń dla 215 dyrektorów, nauczycieli, pielęgniarek środowiska szkolnego i rodziców.

Na terenie województwa wielkopolskiego występuje duże zagrożenie życia i zdrowia młodzieży wynikające z dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym. Dyrektorzy szkół wykazują zainteresowanie podejmowanymi działaniami, zwłaszcza jeżeli szkolenia prowadzone są przez osoby spoza szkoły. Uczestnicy szkoleń byli zainteresowani tematyką szkolenia, aktywnie i chętnie w nich uczestniczyli. Wyniki przeprowadzonych wśród uczniów ankiet wskazują, że posiadają oni wiedzę na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy, ale i fakt, że dopalacze są ogólnodostępne i łatwo je nabyć. Część uczniów przyznaje, że miała kontakt z dopalaczami. W roku szkolnym 2017/18 Projekt będzie kontynuowany w szkołach województwa wielkopolskiego.

Więcej informacji na temat „dopalaczy” można znaleźć na stronach internetowych:

www.gis.gov.pl /w zakładce Zdrowie/
www.dopalaczeinfo.pl
www.narkomania.org.pl/prawo/

 

Szanowni Państwo!

Zapraszam serdecznie do współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”, którego celem jest wzrost świadomości społecznej na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.

Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2007 – 2015, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny5: ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych, a także w politykę zdrowotną Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno–edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i pielęgniarek środowiska szkolnego ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wśród młodzieży, ich rodziców i opiekunów.

Środowisko szkolne i rodzinne odgrywa istotną rolę w kształtowaniu prawidłowych postaw i zachowań prozdrowotnych wzajemnie się uzupełniając. Wobec niekorzystnych i niebezpiecznych dla życia i zdrowia zjawisk, zachodzących w społeczeństwie wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych, podejmowanie wspólnych działań jest szczególnie cenne i pożądane.

Wyrażam przekonanie, że wspólne działania przyczynią się do wzrostu wiedzy, a tym samym ograniczą skalę zjawiska w Wielkopolsce.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny” realizowany jest w ramach programu „Narkotyki i dopalacze - zło, które wciąga młodzież” współorganizowanego przez Wojewódzka Komendę Policji w Poznaniu, Wojewódzką Stację Sanitarno–Epidemiologiczną w Poznaniu i Kuratorium Oświaty w Poznaniu pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz plik w formacie PDF tutaj.

dr n. med. Andrzej Trybusz
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 

Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny”.

Pracownicy Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu opracowali projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“.

Celem projektu jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat wpływu narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy“ na funkcjonowanie organizmu ludzkiego.
Projekt wpisuje się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, punkt II: cele dotyczące czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia, cel operacyjny 5: ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych.

Projekt zakłada realizację działań informacyjno - edukacyjnych wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kadry pedagogicznej, pielęgniarek środowiska szkolnego, a także rodziców i opiekunów. Realizowany jest w 2 etapach:

  • etap wojewódzki - przygotowanie kadry pracowników pionu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego do prowadzenia szkoleń z młodzieżą, kadrą pedagogiczną, pielęgniarkami środowiska szkolnego na temat aktualnego stanu prawnego oraz zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych;
  • etap powiatowy - szkolenia dla wybranych grup - w 2015 roku na terenie woj. wielkopolskiego zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie 42 szkoleń dla młodzieży szkół gimnazjalnych (ok. 1050 uczestników), 42 szkoleń dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych (ok. 1050 uczestników) oraz 40 szkoleń dla kadry pedagogicznej szkół i pielęgniarek środowiska szkolnego (ok. 1000 uczestników).

Projekt „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ realizowany będzie w oparciu o scenariusze zajęć zawarte w broszurze „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka.

Druk broszury sfinansowano z budżetu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu za zgodą Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii.
Projekt edukacyjny „Wiem – nie biorę! Jestem bezpieczny“ jest realizowany w ramach programu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Dopalacze niszczą życie”.

 

Koordynator w PSSE w Lesznie:

Kalina Pabisiak-Ignaszewska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warto sprawdzić:

Serwis Kąpieliskowy

dopalacze

„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą”

zaszczep w sobie chec szczepienia

swiss

aids gov

 narodowy program ochrony antybiotykow

badzmy zdrowi

epuap pca wuw wbizk iziz gis mz pzh wiw wios
niepodlegla 100 lecie

Mapa zagrożeń

mapa zagrozen

Archiwum

archiwum

Zadzwoń do nas

Telefon:
65 526 15 15, 65 526 21 97
Fax:
65 526 21 41

PSSE w Lesznie

Adres
ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno
Dane identyfikacyjne
NIP: 697-10-25-879
REGON: 410-390-570